Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Loan)
 • (Nguyễn Văn Yên)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  46953495_205743070348893_3223725267520323584_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Que_huong_karaoke.swf P1070447.JPG 2016111810110320115.jpg IMG_0979.jpg Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Videoplayback_.flv CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg IMG_2589.jpg 6ifvleoHoabomautimchungtinhHNL218s.jpg Ngvnl.swf Ngvn.swf Thuha3.gif Dotlathutinh2thuha.gif P1050610.jpg P1050574.jpg P1050561.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Bạn có thể đọc báo

  ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

  Lịch - Máy tính


  Sắp xếp dữ liệu

  Gặp mặt Violet 24/11/2010

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Loan HT trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Kinh tê-Xã hội > Sự kiên XH >

  Báo cáo Thẩm định 6 tháng đầu năm 2021 BKT-XH Hộ đồng nhân dân

  HĐND PHƯỜNG THỊ CẦU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BAN KINH TẾ-XÃ HỘI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 01-KT-XH                                                Thị Câu; ngày 15 tháng 7 năm 2021

   

  BÁO CÁO

  Thẩm tra của Ban kinh tê – xã hội HĐND Phường Thị Cầu

  trình kỳ họp HĐND phường lần thứ II, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

       Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ II của Hội đồng nhân dân phường Thị Cầu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban kinh tế - Xã hội (KT-XH) đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, kế hoạch về lĩnh vực kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân phường trình kỳ họp. Trên cơ sơ thảo luận, ý kiên của các thành viên. Ban KT-XH báo cáo kết quả thẩm tra về các nội dung như sau:

  I. Báo cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

      1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm:

  Ban KT-XH nhất trí với báo cáo của UBND phường Thị Cầu về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Qua thẩm tra Ban KT-XH có nhận định như sau:

     Kinh tế 6 tháng đầu năm:

     - Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ: Tuy bị ảnh hưởng của dich Covid-19 nhưng vẫn ổn định. Hàng hóa phong phú đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân ,đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch.

    -Lĩnh vực nông nghiệp: tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất năng xuất lúa cao: 68tạ/ha. Phòng chống tốt dịch cúm gia cầm, sâu bệnh  và các dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.

       Công tác văn hóa - xã hội:

       Ban kinh tế xã hội nhất trí với báo cáo của UBND phường. Cụ thể

      - Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng trên địa bàn phường đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng. Không để hộ dân thiếu đói trong thời gian dãn cách  xã hội phòng chóng dịch Covid-19.

     - Công tác Văn hóa thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương; những ngày lịch sử của đất nước và phòng chống dịch Covid-9 được đẩy mạnh

    - Công tác y tế đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt tiêm chủng mở rộng đúng lịch đảm bảo an toàn. Cán bộ nhân viên trạm y tế thực sự là những người tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19

    - Công tác giáo dục:  Được UBND phường quan tâm đồng thời tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học theo khung thời gian quy định.các nhà trường công lập cơ sở vật chất được khang trang, chất lượng giáo dục ổn định và ngày càng được nâng cao, ba nhà trường đều đạt chuẩn quốc gia, Các trường Tư thục được UBND phường quan tâm và quản lý theo quy định.

      2.Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

       Ban kinh tế xã hội của HDND phường cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 mà báo của UBND Phường đã đề ra.Ban KT-XH lưu ý một số vấn đề sau:

    -Cần có những biện pháp cụ thể tháo gỡ những hạn chế trong hoạt động của 6 tháng đầu năm 2021, có những giải pháp linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tạo điều kiện cho việc thực hiên thành công 12 chỉ tiêu mà trong phương hương của UBND phường đã đề ra.

         Qua thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của UBND phường Thị Cầu đã thực hiện khá tốt. phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND phường đề ra phù hợp. Ban kinh tế –xã hội nhất trí với nội dung báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND phường, xin báo cáo đến các quý vị Đại biểu xem xét.

  II. Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021

      Ban kinh tế-Xã hội nhất trí với báo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của UBND Phường.

       1.Ước thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

    - Thu ngân sách nhà nước: Ước thực hiện thu 6 tháng đầu năm là 26 tỷ 914 triệu đầu đạt:72,4% dự toán được giao cả năm 2021.

    - Thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 19 tỷ 053 triệu đầu đạt: 141,09 % dự toán được giao cả năm 2021.

        2.Ước thực hiện chi 6 tháng đầu năm

      Ước thực hiện chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm là 8 tỷ 081 triệu đồng đạt 59,84% so với dự toán cả năm 2021.

       Trong 6 tháng đầu năm mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những nhiệm vụ thu ngân sách của UBND phường được thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Trong điều hành chi ngân sách UBND phường cùng các ban ngành của phường  luôn tập trung bám sát dự toán theo Nghị quyết của HĐND phường. Hầu hết các khoản chi đều đáp ứng được nhu cầu hoạt động của phường, ý thức tiết kiệm, tính chủ động điều hành , cân đối ngân sách phường được nâng cao.

  Nhiệm vụ và biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021

      Cơ bản nhất trí với Nhiệm vụ và biện pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021của UBND Phường Thị Cầu đề ra. Ban kinh tế- Xã hội lưu ý một số điểm sau:

       Tiếp tục điều hành và dự toán ngân sách theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành thu ngân sách, phân bổ ngân sách. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm có hiệu quả, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi ngân sách theo chủ  trương của Chinh phủ. Chú trọng phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách địa phương để có những giải pháp phù hợp.

      Qua thẩm tra cho thấy, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm của phường thực hiện khá tốt, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do UBND phường đề ra là phù hợp. Đây là tiền đề, là cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND phường về dự toán Ngân sách năm 2021.

      Ban Kinh tế-Xã hội nhất trí với nội dung báo cáo ước thực hiện dự toán thu, chi 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của UBND phường Thị Cầu. Xin báo cáo đến quý vị đại biểu xem xét.

  III. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 của UBND phường Thị Cầu

     1.Quyết toán thu ngân sách năm 2020.

    - Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là: 48 tỷ 302 triệu đồng đạt 187% so với dự toán  giao

    - Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 là: 30 tỷ 011 triệu đồng đạt 381% so vơi dự toán giao

      2.Quyết toán chi ngân sách năm 2020 của phường Thị Cầu:

     Tổng chi ngân sách năm 2020 là 14 tỷ 602 triệu đồng đạt: 186% so với dự toán

         Trong đó:

    - Chi đầu tư phát triển: 7 tỷ 791 triệu đồng đạt 390% so với dự toán

    - Chi thường xuyên: 6 tỷ 811 triệu đồng đạt 116%

    - Chi chuyển nguồn: 15 tỷ 409 triệu đồng.

      Trên cơ sở báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách phường Thị Cầu  năm 2020 đã được UBND Phường báo cáo giải trình, thuyết minh trình kỳ họp. Ban KT-XH nhất trí với nội dung báo cáo và cho rằng báo cáo quyết toán thể hiện được  tổng hợp được các khoản thu chi của phường, phản ánh trung thực tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách địa phương năm 2020, quyết toán đảm bảo tính hợp pháp, đầy đủ và chính xác theo luật định.

     Ban kinh tế-Xã hội HĐND phường Thị Cầu nhất trí với  báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách của phường năm 2020. Kính trình các  quý vị Đại biểu xem xét.

     Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội trình kỳ họp thứ II Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND Phường Thị Cầu

   

  Nơi nhận:                                                                  T/M BAN KINH TÊ-XÃ HỘI

  -TT HĐND Phường.                                                         TRƯỞNG BAN

  - UBND phường

  - UBMTQ phường.

  - Thành viên Ban KT-XH                                                        Nguyễn Quang Loan                                   

  - Đại biểu HĐND phường


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Quang Loan @ 10:47 16/07/2021
  Số lượt xem: 1483
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  1 khách và 1 thành viên

   
  Gửi ý kiến