Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Loan)
 • (Nguyễn Văn Yên)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  46953495_205743070348893_3223725267520323584_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Que_huong_karaoke.swf P1070447.JPG 2016111810110320115.jpg IMG_0979.jpg Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Videoplayback_.flv CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg IMG_2589.jpg 6ifvleoHoabomautimchungtinhHNL218s.jpg Ngvnl.swf Ngvn.swf Thuha3.gif Dotlathutinh2thuha.gif P1050610.jpg P1050574.jpg P1050561.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bạn có thể đọc báo

  ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

  Lịch - Máy tính


  Sắp xếp dữ liệu

  Gặp mặt Violet 24/11/2010

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Loan HT trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ, ĐÁP ÁN THI HSG ANH 8 (Bắc Giang)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐTBG
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:58' 22-03-2017
  Dung lượng: 105.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  BẮC GIANG

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TỈNH
  NĂM HỌC 2012 - 2013
  Môn thi: Tiếng Anh; Lớp: 8 Phổ thông
  Ngày thi: 30 tháng 3 năm 2013
  Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề
  
  

  ĐIỂM BÀI THI
  
  Bằng số:

  Bằng chữ: .....................................
  
  Chữ ký giám khảo 1: ..............................................................

  Chữ ký giám khảo 2: ...............................................................
  
  
  
  LƯU Ý:
  - Đề thi gồm 04 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi.
  - Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển.
  
  

  I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others by circling A, B, C or D. (5 pts)
  1. A. action B. national C. partial D. question
  2. A. tidal B. sight C. describe D. cinema
  3. A. connect B. comfort C. computer D. contest
  4. A. cough B. though C. rough D. tough
  5. A. pleased B. erased C. increased D. amused

  II. Choose one word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D. (5 pts)
  1. A. medical B. restaurant C. remember D. government
  2. A. household B. homework C. garbage D. throughout
  3. A. electrical B. interesting C. necessary D. beautifully
  4. A. celebrate B. consider C. expression D. criteria
  5. A. partner B. between C. visit D. program

  III. Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D. (10 pts)
  1. - Mary: “Is 11 o’clock alright?” - Tom: “______.”
  A. Yes, that’s fine B. No, I don’t want to go C. Wait a minute D. Sounds interesting
  2. Typhoons, floods or droughts can easily ______ a harvest.
  A. finish B. destroy C. provide D. defeat
  3. You should pay ______ to what the instruction is saying.
  A. attendance B. intention C. convention D. attention
  4. My friends usually enjoy my ______ of humor.
  A. sense B. kind C. means D. form
  5. - Mother: “Could you do me a favor?” - Kate: “______.”
  A. No, thanks. I’m fine B. Yes, that’s kind of you
  C. Yes, sure D. Yes, thank you
  6. Practising ______ English anywhere you can is a way to better your speaking skill.
  A. speak B. speaking C. to speak D. for speaking
  7. Soak some old newspapers in a ______ of water overnight.
  A. pair B. bunch C. bucket D. tube
  8. Mrs. Thanh: “______ you give the book to me, please?” - Mai: “Of course.” .
  A. Will B. Shall C. Do D. Should
  9. The winners are the first ones ______ a fire.
  A. make B. makes C. making D. to make
  10. Children may drink or eat chemicals and drugs ______ they look like soft drinks and candy.
  A. until B. because C. although D. so that

  IV. Fill in each blank with a suitable preposition. (5 pts)
  1. We should cover the burned area ________ a thick sterile dressing.
  2. They fell ________ love ________ each other almost immediately and were married in a few weeks.
  3. Next month I’m going to Scotland ________ a short holiday.
  4. Their parents are very proud ________ their results.
  5. What is the difference ________ “clean up” and “clean out”?
  6. We are going to hold a discussion ________ recycling.
  7. The boy fell ________ his bike and hit his head ________ the road.
  8. Santa Claus is based ________ the description of Saint Nicholas.

  V. Fill in the blanks with the correct form of the words in capital letters. (10 pts)
  1. In 2013, the World Water Week will be held under the theme “Water ________________-Building Partnerships”. (COOPERATE)
  2. ______________________, dark clouds soon appeared and it began to rain.
  Avatar

  Cảm ơn cô Thuận

   
  Gửi ý kiến